Select Page

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Skälshult Gård AB,  samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skyldigheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Skälshult Gård AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via ett kontaktformulär på vår hemsida eller genom annan kontakt med oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Skälshult Gård AB för att all behandling av personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Personuppgiftsbiträden

Det kan hända att Skälshult Gård AB, inom vårt dagliga arbete, använder oss av så kallade personuppgiftsbiträden. Vi gör detta för att garantera kvalitén i våra produkter, så som hemsidan. Varje personuppgiftsbiträde vi använder oss av har skrivit avtal med oss och vi försäkrar dig att din information är skyddad.

 

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Skälshult Gård AB erbjuder.

Nyhetsbrev

Kontaktformulär

 

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och Skälshult Gård AB säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

 

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Alla uppgifter lagras i enhet med GDPR.

 

Dina rättigheter

Du har full makt över dina personuppgifter och hur de används. Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till, göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Tillgång till dina personuppgifter

Rättelse av dina personuppgifter

Begränsning av behandling

Radering av dina personuppgifter

 

Klagomål

Skulle du ha klagomål på vår behandling av dina personuppgifter hoppas vi så klart att du vänder dig till oss först och förklarar situationen. Du har alltid rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Kontakt och förfrågningar

Har du frågor kring vår integritetspolicy är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till Skälshult Gård AB eller fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan.

Du alltid kontakta oss och begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har kopplade till dig. Vill du att vi raderar alla uppgifter vi har om dig informerar du oss om detta och förutsatt att inga ärenden kvarstår tar vi bort din information från våra system.

 

Uppdatering av vår policy

Vi kan behöva uppdatera denna policy emellanåt, detta kan bero på uppdateringar av lagstiftningar eller justeringar i våra system. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen, och vi föreslår därför att du kontrollerar denna sida när du besöker webbplatsen.

 

Denna policy uppdaterades senast maj 2018.