Vår verksamhet är IP-livsmedel certifierad.

Vi strävar hela tiden efter att vara så bra som vi kan. Ett steg i det arbetet är att vi har IP-livsmedel certifiering av vår verksamhet. Då detta är en mycket omfattande certifiering hänvisar vi till SIGILLs hemsida om ni vill ha mer ingående information vad denna certifiering innehåller.

Här kan du ladda ner vårt certifikat